องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา






ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง





ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำภายในพื้นที่ อบต.



เอกสารที่เกี่ยวข้อง