องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง และอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มเอกสารที่เกี่ยวข้อง