องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางขุ่ม ฝากระโทก ถึงบ้านนายฉะอ้อน ขิมกระโทเอกสารที่เกี่ยวข้อง