องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาเก็บขยะและกำจัดขยะมูลฝอยหมู่ที่ 1 - 18 ภายในพื้นที่ตำบลพลับพลาเอกสารที่เกี่ยวข้อง