องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอกสารที่เกี่ยวข้อง