องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้องประจำ พนักงานจ้างอบต.พลับพลาเอกสารที่เกี่ยวข้อง