องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายกลางบ้านไปสระประปา หมู่ที่ 12เอกสารที่เกี่ยวข้อง