องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ  ขนาด  ๖  ตัน  ๖  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  ๖,๐๐๐ ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  ๑๗๐  กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารที่เกี่ยวข้อง