องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแดง หมู่ที่ 16

ประกาศตรวจรับโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนแดง  หมู่ที่  16  เชื่อมบ้านหนองล้างช้าง  หมู่ที่ 7 ตำบลโคกไทย  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)เอกสารที่เกี่ยวข้อง