องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศประกวดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเคร

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ  ขาด  ๖  ตัน ๖ ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  ๖,๐๐๐  ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  ๑๗๐ กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย  องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารที่เกี่ยวข้อง