องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บค่าํธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย ดูแลงานจัดเก็บค่าขยะและเอกสารที่เกี่ยวข้อง