องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านท่าตะเคียนเอกสารที่เกี่ยวข้อง