องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศตรวจรับก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากคุ้มหนองหญ้าขาว บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมบ้านคลองกลาเอกสารที่เกี่ยวข้อง