องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ใสสะอาด ๒๕๖๖ และ งดให้ งดรับ ของขวัญ ของกำเอกสารที่เกี่ยวข้อง