องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์คำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกสมาชิกสภาอบต.พลับพลา เขตเลือกตั้งที่ 10 (แทนตำแหน่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง