องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.พลับพลา เขตเลือกตั้งที่ 10 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)เอกสารที่เกี่ยวข้อง