องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัตเอกสารที่เกี่ยวข้อง