องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ราคาจ้างเหมาบริการเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการแข่งเรือประเพณีตำบลพลับพลา ครั้งที่ ๒๑ ประจเอกสารที่เกี่ยวข้อง