องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ราคาจัดซื้อเสื้อชูชีพ โครงการแข่งเรือประเพณีตำบลพลับพลา ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕เอกสารที่เกี่ยวข้อง