องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


กิจการสภา/รายงานการประชุม

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565เอกสารที่เกี่ยวข้อง