องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโชคชัย ดำเนินการจัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลาวัดบ้านคลองกลาง หมู่ที่ ๑๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้เลี้ยงสัตว์ (รับสุนัขและแมวจำนวนจำกัด)เอกสารที่เกี่ยวข้อง