องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายจากโรงสีถึงไร่นายทม เดชพร บ้านคลเอกสารที่เกี่ยวข้อง