องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดเอกสารที่เกี่ยวข้อง