องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์คำสั่งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน และมอหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอบต.พลับพลาเอกสารที่เกี่ยวข้อง