องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างซุ้มประตู และป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้าน บริเวณแยกโรงเรียนสายมิตรโชคชัย ๓เอกสารที่เกี่ยวข้อง