องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำตั้งแต่บ้านนายสกล รักสระน้อยถึงสนามกีฬา บ้านโค้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง