องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.เอกสารที่เกี่ยวข้อง