องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


แผนอัตรากำลัง

รายงานข้อมูลอัตรากำลัง พฤศจิกายน 2561(พนักงานจ้าง)เอกสารที่เกี่ยวข้อง