องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


แผนอัตรากำลัง

รายงานข้อมูลอัตรากำลัง พฤศจิกายน 2561(ลูกจ้างประจำ)เอกสารที่เกี่ยวข้อง