องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนหมายเลข 24 ไปโรงงานเย็บผ้า บ้านหนองยายเหล่เอกสารที่เกี่ยวข้อง