องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากจุดเดิมผ่านหน้าวัดลงทุ่งนา สายกลางหมู่บ้าน หมเอกสารที่เกี่ยวข้อง