องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61   ต่อไป 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์(รสจืด) ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรี
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นม) นมพาสเจอร์ไรส์(รสจืด) ชนิดถุง สำหรับโรงเรี

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน