องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  | 1 | 2 | 3   ต่อไป 
ข้อบัญญัติ ปี 64 (5)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ข้อบัญญัติ ปี 64 (4)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ข้อบัญญัติ ปี 64 (3)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ข้อบัญญัติ ปี 64 (2)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ข้อบัญญัติ ปี 64 (1)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง