องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


แผนการดำเนินงาน
  | 1   


แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
แผนการดำเนินงาน ปี 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนการดำเนินงาน ปี 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนดำเนินงานอบต.พลับพลา ปีงบ 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนดำเนินงานปี 2558
เอกสารที่เกี่ยวข้อง