องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


แผนการดำเนินงาน
  | 1   

แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
แผนการดำเนินงาน ปี 2563
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนการดำเนินงาน ปี 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนดำเนินงานอบต.พลับพลา ปีงบ 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แผนดำเนินงานปี 2558
เอกสารที่เกี่ยวข้อง