องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  | 1   


สำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2562 (2)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


สรุปสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 62
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


สรุปสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ข้อมูลสถิติการให้บริการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง