องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


การบริหารงานบุคคล อบต.
  | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป การดำเนินการตามนโยบาย66
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
กิจกรรม งบประมาณปี 2566
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  อบรม ปีงบประมาณ 2565
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง