องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

แผนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
หมู่ 2 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
โทรศัพท์ 044-492004 โทรสาร 044-491788
E-mail : webmaster@tambonplubpla.go.th
www tambonplubpla.go.th
Facebook: www.facebook.com/อบต.พลับพลา