องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


คณะผู้บริหาร


นายสวิง เหงากระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา 0862517201


นายสำรวย วัชรคำประเสริฐ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา 0931695087


นายอาคม แผละกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา 0872578177


นายวรวัช จิตจักร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา 0981986590