องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

แหล่งท่องเที่ยว

 

 ผักหวานป่า นายบุญชู  กริดกระโทก หมู่ที่๑๒ 

 

 

ปูนแดงบ้านกอก หมู่ที่๖

 

 

 กลุ่มสานไซบ้านกุดสวาย หมู่ที่๑๒ 

 

 

ไร่นวลณัฐทร อินทผลัม หมู่ที่๑๔ 

ปรางค์โบราณ หมู่ที่ ๒