องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

ผลิตภัณฑ์ OTOP

สวนผักออร์แกนิค สวรรค์บนดิน

ไร่อินทผาลัม

 


 

ผักหวานป่า

 

 

การทำหมี่กรอบ 

                 

 

การทำปูนแดง

 

 

การสานไซ

 

การทำพวงหรีด