องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  
  
  
  
  
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพกิจกรรม

     การจัดทำแหล่งเรียนรู้ "ธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank)" ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา


21 ก.ย. 65 (0)

     ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดคลองกลาง ม.๑๕


10 ส.ค. 65 (0)


ข่าวประชาสัมพันธ์
     1.  ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อบต.พลับพลา ประจำปีงบประมาณ พ  
  2.  ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
  3.  ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๖๕ 
  4.  ประกาศ เรื่อง ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 
  5.  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เทปกั้นขาว-แดง) 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
     1.  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
  2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถปรับอากาศโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
  3.  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
  4.  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษา 
  5.  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
     1.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน (เดือนตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 0
  2.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง เดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  3.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน (เดือนตุลาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  4.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยาง เดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0
  5.  จ้างวางท่อระบายน้ำจากบ้านนางพยุง เดชพร ถึงหน้าโรงสีนายมานะ ใคร่กระโทก บ้านโค้งยาง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 0

รายงานสถานะการเงิน-การคลัง
     1.  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2565  
  2.  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 
  3.  รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 
  4.  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 
  5.  แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 

การจัดเก็บภาษี
     1.  ประชาสัมพันธ์ บัญชีราคาประะเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขต อบต.พลับพลา ประจำปี 2  
  2.  ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) อบต.พลับพลา ประจำปี 2563 
  3.  บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  4.  ประชาสัมพันธ์
  5.  ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

ประกาศ-คำสั่ง
     1.  ประกาศ ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลพลับพลา ประจำปี 2565  
  2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 
  3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยที่ทำการผู้ใหญ่บ้านไปบ้านนางวราภรณ์ จั้ 
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  5.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน

กิจการสภา/รายงานการประชุม
     1.  ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565  
  2.  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 
  3.  ประกาศอำเภอโชคชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.พลับพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประะจำปี พ.ศ. 2565 
  4.  ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25 
  5.  ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565 

รายงานผลการดำเนินงาน
     1.  ประกาศรายงานผลการติดตามปี 2561 รอบเดือนตุลาคม   อ่าน 39
  2.  ประกาศรายงานผลการดำเนินงานปี 2561 รอบเมษายน  อ่าน 54
  3.  การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน 2560)   อ่าน 42
  4.  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  อ่าน 35
  5.  แผนดำเนินงาน 2557  อ่าน 108


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

003   สล็อต pg โดย pg วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 6 ออกความเห็น 0
002   เบี้ยยังชีพ โดย นิด วันที่ 13 พ.ค. 6   อ่าน 12 ออกความเห็น 0
001   สอบถามข้อมูลได้ค่ะ โดย admin วันที่ 12 พ.ค. 6   อ่าน 22 ออกความเห็น 1


องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

นายสวิง  เหงากระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  
  
  
  
  
ip ของคุณ คือ 3.235.65.220
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 2 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 159 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 2151 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 150726 คน
เริ่มนับ วันที่ 17 ต.ค. 2555
เข้าสู่ระบบผู้ดูแล


ก.ย. 2565
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


   
   อบต.กระโทก
   อบต.ท่าลาดขาว
   อบต.โชคชัย
   อบต.ด่านเกวียน
   อบต.ท่าจะหลุง
   

   
   เทศบาลตำบลด่านเกวียน..>
   เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม..>
   เทศบาลตำบลโชคชัย
   

   
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา..>
   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น..>
   สถ.ชวนเที่ยว
   เว็บไซต์กลางบริการอิเลคทรอนิคภาครัฐ..>
   ประชาคมอาเซียน
   สำนักข่าวกรมแระชาสัมพันธ์..>
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ..>