องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

E-Service แจ้งถนนชำรุด


หัวข้อการให้บริการ

กรุณาเลือกหัวข้อ ที่ต้องการขอรับบริการ

1. ตัดต้นไม้ จัดเก็บต้นไม้ใบไม้
2. แจ้งไฟแสงสว่างชำรุด
3. แจ้งเหตุรำคาญ
4. แจ้งถนนชำรุด
5. อื่น ๆ