องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


กองการศึกษา


นายสุริวงค์ ชัยนฤเวทย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายสมภมิ วิชัยกุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


-ว่าง-
ครู


นางสาวธณัศมณห์ ไชยประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางศิริพร วีระศร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางอภัสนันท์ พระพรายครบุรี
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางธนวรรณ ศรีวิพัฒน์
ผู้ดูแลเด็ก