องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  • องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา
  
  
  
  
  
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน


ภาพกิจกรรม

     การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่อบต.พลับพลา


21 ธ.ค. 65 (40)

     การจัดทำแหล่งเรียนรู้ "ธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank)" ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา


21 ก.ย. 65 (0)


ข่าวประชาสัมพันธ์
     1.  ประกาศปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านท่าตะเคียน   
  2.  ประกาศ เรื่อง ช่องทางอืเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา 
  3.  ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลพลับพลา เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียน ปีการศึกาษา ๒๕๖๕ 
  4.  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี 
  5.  ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานอบต.พลับพลา 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
     1.  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ แท่นบรรยาย (โพเดียม)  
  2.  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บาน) 
  3.  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ เลื่อยไฟฟ้า 
  4.  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์อื่น อินเวอร์เตอร์แปลงไฟ 
  5.  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ตู้เหล็กเอกสารบานเลื่อน 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
     1.  ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 0
  2.  จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุง ทำสี ปะผุ/เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครนกระเช้า ทะเบียน ผพ ๒๓๑๘ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓ ๕๔ ๐๐๐๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  3.  จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุง ทำสี ปะผุ/เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์พร้อมติดตั้งเครนกระเช้า ทะเบียน ผพ ๒๓๑๘ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓ ๕๔ ๐๐๐๑ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 1
  4.  ซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟป่าตามเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการควบคุมไฟป่า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 7
  5.  ซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟป่าตามเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการควบคุมไฟป่า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9

รายงานสถานะการเงิน-การคลัง
     1.  รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565  
  2.  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2566 (สำนักปลัด) 
  3.  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2566 (กองคลัง) 
  4.  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ 2565 
  5.  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 

การจัดเก็บภาษี
     1.  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 
  2.  ประชาสัมพันธ์ บัญชีราคาประะเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขต อบต.พลับพลา ประจำปี 2 
  3.  ประชาสัมพันธ์ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) อบต.พลับพลา ประจำปี 2563 
  4.  บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
  5.  ประชาสัมพันธ์

ประกาศ-คำสั่ง
     1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ  
  2.  ประกา่ศตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสม เต็งผักแว่น บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑๖ 
  3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง 
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารบานเลื่อน)
  5.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้นวมสำนักงาน)

กิจการสภา/รายงานการประชุม
     1.  ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.ลพลับพลาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565  
  2.  ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.พลับพลา ประจำปี พ.ศ. 2566 
  3.  ประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 
  4.  ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 
  5.  ประกาศรายงานการประชุมสภาอบต.พลับพลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 

รายงานผลการดำเนินงาน
     1.  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565   อ่าน 20
  2.  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565  อ่าน 20
  3.  ประกาศรายงานผลการติดตามปี 2561 รอบเดือนตุลาคม  อ่าน 141
  4.  ประกาศรายงานผลการดำเนินงานปี 2561 รอบเมษายน  อ่าน 148
  5.  การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือนเมษายน 2560)   อ่าน 133


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

004   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 94 ออกความเห็น 0
003   สล็อต pg โดย pg วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 87 ออกความเห็น 0
002   เบี้ยยังชีพ โดย นิด วันที่ 13 พ.ค. 6   อ่าน 96 ออกความเห็น 0
001   สอบถามข้อมูลได้ค่ะ โดย admin วันที่ 12 พ.ค. 6   อ่าน 102 ออกความเห็น 1


องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

นายสวิง  เหงากระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา


องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา

นายสมมิตร ขันธการุญวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา  
  
  
  
  

ip ของคุณ คือ 3.239.117.1
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 18 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 3423 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 10798 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 164860 คน
เริ่มนับ วันที่ 17 ต.ค. 2555
เข้าสู่ระบบผู้ดูแล


มี.ค. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


   
   อบต.กระโทก
   อบต.ท่าลาดขาว
   อบต.โชคชัย
   อบต.ด่านเกวียน
   อบต.ท่าจะหลุง
   

   
   เทศบาลตำบลด่านเกวียน..>
   เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม..>
   เทศบาลตำบลโชคชัย
   

   
   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา..>
   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น..>
   สถ.ชวนเที่ยว
   เว็บไซต์กลางบริการอิเลคทรอนิคภาครัฐ..>
   ประชาคมอาเซียน
   สำนักข่าวกรมแระชาสัมพันธ์..>
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ..>